(Jilid 1) Cerita 4 “Memperoleh Sesuatu Tentu Perlu Pengorbanan, Jika Memperoleh Sesuatu Yang Tidak Seharusnya Anda Peroleh, Maka Nilai Harga Yang Anda Korbankan Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Telah Anda Peroleh!”

C4