(Jilid 1) Cerita 99 “Di Dunia ini, Kita Mesti Mencari Sebab Pederitaan, Sehingga Kita Dapat Terbebaskan dari Akibat Penderitaan!”

C99